joi, 23 octombrie 2014

ZIUA ARMATEI

 
Invita cetatenii orasului Ineu la sarbatoarea  
Zilei Armatei Romane, ce se va desfasura in ziua 
de vineri 24 Octombrie 2014.

Manifestarile se vor derula dupa cum urmeaza:

            -Incepand cu ora 11.00 se vor depune coroane 
             la Monumentul Eroilor  de la Biserica din cartierul   
             Traian;

            -la ora 11.30 se depun coroane la Cimitirul Eroilor;

            -La ora 12.00, in fata Monumentului "Ostasului Roman" vom asista la scurte alocutiuni de omagiere si comemorare urmate de traditionala slujba de pomenire si depuneri de coroane.

luni, 20 octombrie 2014

REZOLUTIA CONSILIULUI NATIONAL AL REPREZENTANTILOR 2014 - ALBA IULIAREZOLUTIA


Intrunit statutar la Alba Iulia in zilele de 17-18.10.2014, CNR al SCMD a adoptat urmatoarele hotarari:
1.  Se proroga componenta si activitatea actualului Comitet Director pana la viitorul CNR, convocat pentru luna noiembrie 2015;
2.  S-a acceptat punctul de vedere al Departamentului Juridic al SCMD prezentat de d-na Col (r) Caloian Monica, privind unele riscuri referitoare la evolutia SCMD.
3.  Modificarile la Statut, votate pe articole, vor fi transmise tuturor filialelor pentru a fi analizate si a se face eventuale noi propuneri, pana la CNR care va da votul final pe Statut. Votul final pe Statut va fi dat la CNR convocat ca urmare a aparitiei Legii sindicatelor sau, in mod obligatoriu, cu o luna inainte de expirarea termenului de 4 ani de la intrarea in vigoare a Legii 62/2011.
4.  Pana la CNR 2015, Departamentul Juridic al SCMD, in cooperare cu filialele, va armoniza ROF cu prevederile articolelor modificate si completate la proiectul de Statut.
5.   Raspunsul dat d-nei Lt Col (r) Cobuz Elena, ramane identic cu cel dat anterior de CNR  2011 - 2013.
         6.        Raportul Comisiei de Cenzori va fi trimis tuturor filialelor.
                      7.           Bugetul pentru anul 2015, nefiind prevazut a fi discutat in acest CNR, se vor aplica prevederile bugetare aprobate la CNR 2013.
               
Aceasta rezolutie a fost adoptata de membrii CNR cu 58 de voturi.

INFORMARE

Va aducem la cunostinta pozitia presedintilor filialelor din Zona de Vest, cu privire la lucrarile Consiliului National al Reprezentantilor S.C.M.D., care s-a desfasurat la Alba Iulia in perioada 16-18 octombrie 2014, expusa de Vicepresedintele coordonator pentru aceasta zona:

 

SINGURA SPERANŢĂ A CELOR ÎNVINŞI.......

            În perioada 17-18 octombrie a.c. am participat la desfăşurarea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor SCMD – 2014, care în conformitate cu decizia Comitetului Director din 02.10.2014, urma să dezbată şi să aprobe modificările Statutului SCMD şi prorogarea (prelungirea) exercitării atribuţiilor conducerii centrale a SCMD, în condiţiile în care în mod statutar şi legal mandatul acesteia a încetat şi ar fi trebuit reînoit în luna august.
            Din atitudinile semnalate pe timpul lucrărilor, am înţeles că reprezentanţii unor filiale nu au înţeles care a fost obiectivul stabilit acestui CNR sui-generis, sau nu au fost pregătiţi să participe în mod serios la dezbateri fie din necunoştinţă de cauză, şi asta pentru că în mod oficial nu le-a fost prezentată nicio alternativă la propunerile Biroului Operativ Central (BOC), fie au fost decişi de la început să accepte necondiţionat propunerile mai sus amintite.
            În consens cu ceilalţi reprezentanţi ai Zonei de Vest (Arad, Ineu şi Reşiţa, singurele filiale acceptate la CNR deoarece mai au – încă - peste 15 membri) şi alături de alte filiale din ţară - dar  mai puţine decât cele care au optat pentru varianta BOC - am încercat să promovăm un cu totul alt fel de statut al SCMD, pornind de la următoarele deziderate:
 1. Eliminarea drepturilor suplimentare ale membrilor fondatori;  în contradicţie cu prevederile Constituţiei României, ce stipulează egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor, prin Statutul în vigoare se prevede ca numai membrii fondatori să aleagă componenţa organelor de conducere ale sindicatului.
 2. Lărgirea componenţei organelor centrale de conducere ale SCMD, astfel încât activitatea lor, prin cooptarea unui mai mare număr de membri, inclusiv de la nivelul filialelor,  să fie mai strâns legată de adevăratele probleme şi preocupări ale militarilor în rezervă şi în retragere din întrega ţară.
 3. Creşterea rolului filialelor în viaţa şi activitatea SCMD, dar şi a localităţilor de dizlocare.
           
            Obiectivul 1. a fost atins, dar practic este singura reuşită a celor care doreau o reformare reală a SCMD.
             Celelalte obiective au fost respinse în mod democratic, prin votul majorităţii celor prezenţi, ceea ce înseamnă că prevederile actualului statut, cu mici modificări de formă şi nuanţă, au rămas în vigoare.
            Interesant de remarcat este finalul lucrărilor CNR, când după aprobarea rând pe rând a fiecărui articol al Statutului, s-a decis la fel de democratic să nu fie aprobat Statutul ca atare, deoarece un asemenea demers ar fi dus la desfiinţarea SCMD.
            În aceste condiţii, situaţia este următoarea:
 1. Prevederile actualului Statut rămân în vigoare, cu tot cu prevederile nelegale şi anticonstituţionale, care atacate în instanţă pot avea ca rezultat declararea ca nule  hotărârile SCMD în care au fost implicaţi membrii fondatori sau cei desemnaţi de aceştia ;
 2. Amânarea adoptării unui nou statut, indiferent de formă şi conţinut, până la „calendele greceşti”;
 3. Prelungirea componenţei şi exercitării atribuţiilor de către actuala conducere până la o dată nedeterminată şi posibilitatea de a avea alegeri ale organelor centrale ale SCMD la o dată apropiată de paştele unor nobile patrupede.
Acestea fiind spuse, rămâne o singură întrebare : de ce ne-am mai adunat la Alba Iulia pe banii sindicatului?
Şi un singur răspuns: pentru eternalizarea actualei conduceri a SCMD !

Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Vicepreşedinte coordonator pentru Zona de Vest 
Col.(r) Radu AROMÂNESEI

            ........... este să nu o mai aştepte !

vineri, 27 iunie 2014

COMUNICAT PRELUAT DE LA FILIALA CRAIOVA

joi, 26 iunie 2014

COMUNICAT
B.O. al Filialei Craiova, a analizat în şedinţa sa lărgită din data de 25.06.2014 maniera tot mai neproductivă în care ordinea de zi a şedinţelor este impusă în mod nedemocratic şi nestatutar, temele abordate fiind în afara intereselor membrilor de sindicat, ele fiind emanaţia ,,gândirii creatoare” a unor vicepreşedinţi care au fost impuşi la CNR prin votul membrilor fondatori şi care prin inactivitatea lor, au reuşit să ducă în derizoriu imaginea unei organizaţii în care şi-au pus speranţele nu numai militarii ci şi o parte din societatea civilă.
Lipsa de viziune şi pragmatism a membrilor B.O.C., care nu au o agendă clară de activitate stabilită în baza deciziilor C.N.R., amatorismul şi diletantismul unor vicepreşedinţi care nu au reprezentativitate şi recunoaştere din partea membrilor de sindicat, jocul dublu al unor membri ai C.D. practicat în relaţia cu partenerii de dialog, au făcut ca organizaţia să-şi piardă credibilitatea atât în faţa membrilor săi care nu se mai regăsesc în ceea ce face actuala conducere, cât şi în faţa societăţii civile şi a foştilor „parteneri”.
Nu o dată, filiala Craiova a atras atenţia asupra derapajelor de la Statut şi a modului excesiv de autocrat practicat în conducerea organizaţiei, precum şi a lipsei de transparenţă în luarea deciziilor, fapt rămas fără rezultat.
În condiţiile în care problemele importante ale categoriei noastre socio-profesionale nu mai reprezintă o prioritate pentru conducerea S.C.M.D., când acţiunile noastre sunt unele de faţadă şi nu de substanţă, iar unii lideri sunt puternic înregimentaţi politic făcând jocul acestor partide în raport cu interesele membrilor de sindicat, considerăm că toate filialele au datoria de a se sesiza şi analiza actuala situaţie, impunând prin mijloace statutare măsurile adecvate pentru redresarea situaţiei.
Faptul că după doi ani de guvernare a celor pe care noi filialele    i-am susţinut pentru a ajunge la putere, revendicările noastre (promisiunile lor), sunt pe sfert onorate, iar S.C.M.D. este tratat în aceiaşi manieră de actualii parteneri de dialog, adică nu este ascultat, este în egală măsură un motiv de nemulţumire dar şi de analiză la nivelul filialelor, C.D. şi C.N.R.
Când Legea Pensiilor Militare de Stat zace de doi ani prin mapele unor foşti şi actuali miniştri care au promis să o pună în dezbatere publică cu celeritate, când filialele S.C.M.D. trăiesc pe unde apucă şi nu au acces în Cercurile Militare decât contracost, când Legea 241 „a făcut dreptate” nu până la capăt şi numai pe jumătate, nu mai suntem dispuşi să acceptăm ca în C.D. să se discute ca la bâlci, tot felul de năzbâtii care au menirea de a ne distrage atenţia de la adevăratele noastre probleme.
Domnilor colegi din C.D., noi v-am ales în acest for de conducere, nu pentru a vă satisface domniile voastre orgoliile, sau a vă certa pe teme care nu au nimic în comun  cu interesele noastre, ci pentru a pune în aplicare deciziile C.N.R. şi solicitările filialelor, solicitări legitime votate în cadrul A.G.
Incapacitatea organizatorică de care daţi dovadă, lipsa de predictibilitate şi stilul „pamfletar” în care trataţi problemele de interes general au condus la actuala situaţie în care nimeni nu ne mai bagă în seamă ca şi organizaţie, noi fiind incapabili de a mai genera vreun dialog cu instituţiile statului şi foşti parteneri.
Prea multă implicare politică strică domnilor membri ai C.D., motiv pentru care considerăm că a sosit momentul ca unii dintre „domniile voastre”, care sunteţi cu mâna în borcanul de miere pe la partide, să daţi dovadă de bun simţ şi să alegeţi... ori în căruţă, ori în teleguţă, pentru că aşa îi stă frumos unui ofiţer adevărat.
Sindicatul nostru, nu trebuie să suporte consecinţe şi etichetări nemeritate pentru „ambâţurile” şi faptele unora dintre domniile voastre, motiv pentru care vă solicităm să daţi dovadă de responsabilitate şi respect faţă de problemele de interes general ale organizaţiei şi faţă de camarazii care v-au acordat încrederea lor.
Dacă în întreaga noastră activitate, am manifestat un respect deosebit faţă de norme şi legi, atunci suntem obligaţi ca şi acum să manifestăm aceiaşi atitudine,fapt pentru care nu putem accepta la infinit manipularea unora legate de neconcordanţele dintre prevederile actului constitutiv al S.C.M.D. şi Statut, referitoare la durata mandatului membrilor C.D. şi data înfiinţării S.C.M.D.
Dacă la ultimul C.N.R., ne-am lăsat prostiţi şi am acceptat ca durata primului mandat al membrilor C.D. este de 5 ani şi nu de 4 ani (aşa cum se prevede în actul constitutiv) nu mai putem să înghiţim încă o „gulgută” şi să acceptăm ca C.N.R.-ul să se desfăşoare în luna noiembrie 2014 şi nu înainte de 18 AUGUST 2014, data de înfiinţare a S.C.M.D., pentru că în această situaţie ne situăm în afara cadrului legal, iar deciziile actualei conduceri care devine ilegitimă, devin nule de drept.
Stimate domnule preşedinte Dogaru, dacă vă solicităm să respectaţi legea, nu înseamnă că suntem infiltraţii celor care vor să omoare sindicatul, ci din contră înseamnă că suntem responsabili faţă de viitorul şi prestigiul organizaţiei.
Infiltraţii sunt lângă domnia voastră la Bucureşti şi vă rog să-i căutaţi printre cei care:
1. Au făcut şi mai fac potecă seara la Cotroceni pentru a lua o gură de „aer curat”;
2. Au fugit şi s-au înregimentat politic, făcând pact de coabitare cu cei care până mai ieri  îi înjura;
3. Aceia care prin jocul dublu practicat au încercat să împiedice apropierea noastră de fosta opoziţie, actuala putere şi au provocat prin manipulare, pătarea imaginii acestora, fapt care a condus la ridicarea unor mari semne de întrebare faţă de caracterul liderilor care conduc S.C.M.D.;
4. Aceia care, deşi nu au făcut nimic concret pentru ca Legea 241 să fie adoptată în forma negociată cu U.S.L., şi-au arogat cu impertinenţă meritul de a fi „binefăcătorii noştri”;
5. Aceia care v-au recomandat cu interes sau fără, casele de avocatură, în buzunarul cărora au fost drenaţi banii sindicatului şi pe care azi îi blamaţi numai de ochii noştri;
6. Aceia care zilnic vă întocmesc agenda şi care vă propun „temele de interes”, abătându-vă de la adevăratele teme de interes general ale S.C.M.D., împiedicând punerea în aplicare a deciziilor C.N.R.;
7. Şi nu în ultimul rând, printre aceia pe care domnia voastră şi răposaţii fondatori, i-aţi adus în conducerea organizaţiei „care cântă şi pe la alte mese” pe mai multe voci.
          Acestea sunt realităţile vieţii noastre de organizaţie, care au dus la neîndeplinirea scopului pentru care aceasta a fost înfiinţată, realităţi pe care nu le putem nega şi accepta la infinit şi de care se fac vinovaţi în primul rând cei care au condus organizaţia şi apoi şi noi cei care am acceptat toate aceste derapaje şi acţiuni prin care ne-am decredibilizat în faţa colegilor şi ai societăţii româneşti.
          Convinşi fiind că, singura soluţie prin care putem redresa situaţia actuală, redevenind o organizaţie puternică şi credibilă care să lupte pentru drepturile noastre, este o reformă internă autentică, filiala Craiova propune luarea în discuţie de către toate filialele a următoarelor probleme şi adoptarea următorului Calendar de activităţi:
          A. PROBLEME CARE SĂ FACĂ URGENT OBIECTUL PREOCUPARILOR CONDUCERII S.C.M.D.
1. Evaluarea situaţiei din teritoriu şi stabilirea cu exactitate a numărului de filiale şi a numărului de membri din cadrul acestora;
2. Comasarea filialelor mici din fiecare judeţ şi realizarea unei filiale puternice în plan local, cu personalitate juridică, credibile şi capabile să reprezinte interesele militarilor din zonă;
3. Rectificarea B.V.C. pe anul 2014, pe baza încasărilor reale şi redistribuirea sumelor încasate pe proiectele şi activităţile aprobate a se desfăşura în acest an. Finanţare pe proiect şi nu alandala;
4. Planificarea de acţiuni concrete de dialog şi chiar demonstraţii pentru realizarea urgentă a următoarelor obiective:
          a) Actualizarea viitoarei Legi a Pensiilor Militare cu propunerile S.C.M.D.;
          b) Urgentarea adoptării în Parlament a acestei legi în forma agreată de rezervişti;
          c) Redeschiderea discuţiilor cu ministerele de resort şi cu Guvernul României pentru aplicarea unitară a prevederilor H.G. nr. S-1019;
          d) Acordarea de spaţii pentru S.C.M.D. în incinta C.M. sau în unităţile dezafectate;
          e) Modificarea Legii 241 în sensul prevederii unui articol care să reglementeze recuperarea sumelor restante încasate abuziv de către stat;
5. Planificarea viitorului C.N.R. până la data de 18 August 2014 şi numirea unei comisii care să pregătească lucrările. Filialele să fie consultate asupra problemelor care urmează a fi dezbătute.
Locul de desfăşurare al C.N.R. să fie în Bucureşti, la el să participe şi reprezentanţii celor care urmează să ia decizii în legătură cu problemele noastre (ministerele de resort), precum şi partenerii de dialog (partide din opoziţie şi de la putere).
B. CALENDARUL ACŢIUNILOR:
1. Şedinţa C.D. care va stabili data desfăşurării C.N.R. şi comisia care pregăteşte lucrările;
                                                                             7 iulie 2014
2. Consultarea filialelor referitoare la temele ce urmează a fi dezbătute;
                                                                             20 iulie 2014
3. Desfăşurarea A.G. ale filialelor pentru desemnarea delegaţilor la C.N.R. şi a mandatului acestora;
                                                                             1 – 10 august 2014
4. Întocmirea Ordinei de zi a C.N.R. şi a materialelor, transmiterea lor la filiale;
                                                                             1 august 2014
5. Depunerea candidaturilor şi a moţiunilor pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte, secretar general şi prim vicepreşedinte.
                                                                    10 – 15 august 2014
6. CNR sa se desfăşoare în zilele de 16, 17 şi 18 august 2014 în garnizoana BUCUREŞTI;
PREŞEDINTELE FILIALEI CRAIOVA
Col.(r).

           IOAN MIŞU NAON

miercuri, 19 martie 2014

PRELUARE DE DE PE PAGINA SCMD CONSTANTA

Nu aveţi încredere în angajatorul M.Ap.N.
      La data de 21.02.2014, Direcţia Pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică, prin consilierul juridic Comănescu Florina Roxana, aparţinând Asociaţiei Consilierilor Juridici ”Fidelis Legis”, depune la Dosarul nr. 692/3/2014 o Întâmpinare, care naşte multe semne de întrebare asupra modului în care M.Ap.N. înţelege să respecte şi să protejeze interesele pensionarilor militari. Redau un pasaj din acest document:
Cu privire la susţinerile reclamantului în ceea ce priveşte încălcarea principiilor ocrotirii drepturilor dobândite şi încălcarea dispoziţiilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, înstanţa  nu se poate aprecia decât în sensul respingerii acestor aprecieri.
Învederăm instanţei că, aceste principii nu au fost avute în vedere la acordarea acestui tip de pensie, respectiv acordarea pensiei pe baza contribuţiilor private suplimentare ale reclamantului sau pe baza unei convenţii între angajator şi angajat cu privire la acordarea  unei compensări  pentru asumarea riscurilor profesionale.
Pensia de serviciu este un tip de pensie consacrat exclusiv de legile române, care nu este garantat de nici un principiu  comunitar şi nu se încadrează în nici unul din dintre tipurile de pensie recunoscute  de normele comunitare.
Asumarea funcţiei de cadru militar în Ministerul Apărării Naţionale, nu a fost determinată de prefigurarea unei compensaţii din partea statului constând în acordarea  pensiei de serviciu după retragerea din activitate, neputând reprezenta cauza exercitării funcţiei.
Cu totul alta ar fi fost situaţia dacă, la momentul accederii în profesie, angajatului i-ar fi fost prezentat prin contract, riscurile profesiei şi totodată în considerarea acestui risc, i-ar fi fost garantată o despăgubire viitoare din partea angajatorului sub forma unei prestaţii viitoare lunare , în urma deschiderii drepturilor de pensie. Numai aşa am putea discuta despre existenţa unui drept câştigat.
 Apreciem că, apariţia Legii nr.164/2001  privind pensiile militare de stat poate fi privită ca un act benevol din partea statului, de a-şi asuma anumite cheltuieli din bugetul propriu prin care să contribuie la majorarea drepturilor de pensie pentru anumite categorii profesionale alese după criterii proprii , fără însă a garanta perpetuarea acestui act al său pentru viitor.
 Pe cale de consecinţă, apreciem că în speţă  nu poate fi vorba de un drept câştigat în accepţiunea reclamantului ,ci mai degrabă de un drept acordat temporar de către stat în limita posibilităţilor sale economice.
În ceea ce priveşte nerespectarea principiului neretroactivităţii, suntem în măsură a aprecia că Legea nr. 119/2010 nu dispune pentru trecut şi nu intervine asupra drepturilor deja dobândite, pensiile încasate în temeiul vechii legi nefiind afectate, procesul de recalculare privind doar cuantumul pensiei de care va beneficia reclamantul pe viitor, deci prestaţiile viitoare, nefiindu-le afectate drepturile dobândite în baza unei legi.
Având în atenţie acest principiu, statul poate oricând, interveni, pentru viitor, cum a mai făcut-o de altfel şi în trecut, cu ocazia fiecărei recalculări, de care cu siguranţă a beneficiat şi reclamantul.
Prin urmare ,modificările privind cuantumul pensiei nu afectează dreptul  de proprietate,”bunul garantat”, fiind dreptul la pensie, nu cuantumul acesteia”.
Acest document este elaborat de Direcţia Pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică din M.Ap.N. , condusă de generalul bg. dr.Florin Maciu.
Acesta după o experienţă de 9 ani comandant de subunitate şi ofiţer cu activitatea de personal la un batalion de transmisiuni(1981-1990), odată cu absolvirea  Facultăţii de Drept a avut o carieră ascendentă, ca  jurist, numai la  eşaloanele superioare ale Armatei Române. A fost avansat general de brigadă, completând lotul  format din  eminenţi  jurişti, intendenţi, finanţişti, medici (chirurgi, stomatologi, oftalmologi, etc.) cu care s-a pricopsit armata română, după 1990. Deosebit de semnificativ este faptul că în perioada 2010-2012, atunci când s-a declanşat ofensiva decisivă împotriva  “nesimţiţilor” de pensionari militari, a fost detaşat în funcţia de director adjunct la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Domnul ministrul  Gabriel Oprea  ştie de ce. Pentru faptele sale de arme  a fost decorat  în anul 2004 cu Ordinul naţional “Steaua României, în grad de cavaler”. În acelaşi an, ca o coincidenţă,  a fost decorată cu acelaşi  înalt ordin şi  gl. bg. Maria Lupu, o altă  personalitate militară de excepţie. Aici s-ar impune totuşi o întrebare – de ce nici un comandant de batalion care a acţionat cu deosebit profesionalism în teatrele de operaţii  din Irak sau Afganistan şi făcând  cinste ţării nu a fost decorat cu acest ordin?
 Documentul elaborat de subordonaţii gl. bg. Maciu Florin este ruşinos pentru M.Ap.N. şi într-o armată normală el ar trebui urmat de demiterea acestuia de urgenţă.
Prin acest document se recunoaşte existenţa unui standard dublu  în relaţia angajator(M.Ap.N.) şi angajat (cadrele militare).  Cadrelor militare - aflate permanent în slujba naţiunii, 24 de ore din 24, singura categorie profesională care era obligată să îşi sacrifice  viaţa atunci când apărarea ţării o cere – au fost obligate să îşi respecte integral  obligaţiile asumate. Orice abatere se sancţiona cu  îndepărtarea din sistemul militar.Pentru angajator situaţia este cu totul alta. Conducerea politică a statului , prin M.Ap.N. ca angajator, poate oricând schimba regulile privind asigurarea dreptului la pensie. Aceasta poate benevol, potrivit acestui document, să mărească pensile, care ulterior pot fi scăzute funcţie de interesele unui grup politic,  aflat întâmplător/ accidental la putere.Prevederea conform căreia statul poate garanta doar pensia militară, nu şi cuantumul acesteia este profund imorală. Aşa cum obligaţiile cadrelor au fost respecate integral, nu benevol, tot aşa şi statul român trebuie să respecte îndatoririle asumate referitoare la cei mai oneşti cetăţeni ai săi.
Prevederea conform căreia  pensia militară este un bun câştigat, doar dacă angajatorul ar fi garantat o despăgubire viitoare sub forma unei compensaţii vitoare lunare , ca o recunoaştere riscurilor profesiei, este hilară. Oare de ce M.Ap.N. nu a făcut un astfel de demers?  Am vrea să ştim cine a împiedicat M.Ap.N.  să acţioneze cu onestitate în favoarea angajaţilor săi. Poate juristul gl. bg. dr. Maciu Florin  ne va lămuri.
Eu ştiu un singur lucru, că în naivitatea şi idealismul meu, la începutul carierei militare când am semnat singurul contract cu M.Ap.N, nici nu m-am gândit la perspectiva pensiei militare. Eram bucuros pentru profesiunea aleasă şi speram că buna mea credinţă va fi recompensată aşa cum se cuvine de către cei din conducerea M.Ap.N .La fel au gândit şi colegii mei. Realitatea, atunci când am părăsit sistemul militar,  s-a dovedit a fi o mare mizerie, în care statul, oricând şi oricum, după opinia subordonaţilor gl. bg. dr. Maciu Florin, îmi poate diminua sau mări aleatoriu un drept care are în spatele lui mulţi ani plini  de împliniri profesionale, dar şi de sacrificii personale.
După anul 2002 conform art.41din Legea 80/1995, modificată prin O.U.G. nr.90/2001 s-au încheiat noi contracte care în esenţă prevedeau:
-         Perioada contractului;
-         Posibilitaea înoirii sau nu a contractului;
-  Pe timpul executării contractului părţile au drepturile şi obligaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.
La data respectivă, Legea 164 prevedea:
-         Art. 1- Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru cadrele militare este garantat de stat şi se exercită în condiţiile prezentei legi.
-         Art. 2 -Sistemul pensiilor militare de stat şi asigurărilor sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale acoperă riscurile activităţii militare
-         Art. 4 -În sistemul pensiilor militare de stat şi asigurărilor sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale se acordă următoarele prestaţii:
a) pensii militare de stat;
La rândul ei Legea nr. 80/1995 la art. 11 prevedea :” Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară potrivit legii.
A apărut , în urmă elaborării în perioada 2010-2012 a  noii legislaţii privind pensiile,o problema foarte gravă pentru  M.Ap.N. De ce nu a respectat   contractele perfect legale  întocmite după 2002 şi cine este responsabil de această situaţie.
Tot Legea 164/2001 la art.1 prevedea că M.Ap.N. “asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat”şi “iniţiază propuneri de acte normative în domeniu”. Foarte interesante prevederile acestui articol. Nimeni nu ne-a lămurit  încă care a fost rolul M.Ap.N. în emiterea Legii 119/ 2010, O.G. nr. 1/2011  şi  Legii nr. 263 /2010. Singurul care ne poate  lămuriri este un alt  jurist, avansat general cu patru stele,  Gabriel Oprea, la vremea respectivă ministrul al apărării naţionale.
Dacă M.Ap.N. recunoaşte prin acest document că nu a acţionat în favoarera cadrelor militare, prin neintroducerea  în textul contractului  a prevederii   referitoare la acordarea unei compensaţii viitoare lunare în urma deschiderii drepturilui  de pensie, acum nu are nici o justificare pentru neintroducerea acestei prevederi în textul contractelor în vigoare şi a celor care vor fi întocmite în viitor. Îi sfătuiesc pe colegii activi să solicite de urgenţă acest lucru,  pentru a evita umilinţele la care noi,  naivii  anilor 1960-2010, am fost supuşi în ultimii  patru ani. Nimeni nu poate avea încredere în bunacredinţă a conducerii M.Ap.N.!
În timp ce subordonaţii  gl, bg.dr. Maciu Florin făceua aceste demersuri în justiţie, Victor Ponta , primul ministru al României, ne asigura că va rezolva cu prioritate problema pensiilor militare. În acelaşi timp Mircea Duşa, ministrul apărării naţionale, asigura pensionarii militari că noul proiectul al legii pensiilor militare va fi discutat de urgenţă în parlament, iar de la  1 ianuarie 2014,  nouă lege va fi pusă în aplicare. Suntem în aprilie 2014, aţi mai auzit ceva despre această lege,  al cărui proiect nici nu se mai ştie unde se află?Minte primul ministru, minte ministrul apărării, mint subordonaţii acestuia!  Noi pensionarii militari cu ce suntem vinovaţi să suportăm aceste mizerii? Cu siguranţă viitorul pe care ni-l pregătesc aceşti domni nu ne va fi favorabil .Tocmai de aceea trebuie să fim uniţi şi să putem reacţiona cu fermitate la încercările acestor conducători nedemni!
Col.(r.) Remus Macovei

marți, 18 martie 2014

PROMISIUNILE ELECTORALE ALE ALESILOR NOSTRI = SOLICITARI CARE INCA ISI ASTEAPTA REZOLVAREA

        SINDICATUL CADRELOR MILITARE
                  DISPONIBILIZATE
             * FILIALA INEU *
Adresa : 315300 – Ineu, judetul Arad,
Str.Republicii nr.5 (Sediul Primariei, etaj 3).
   Telefon : Presedinte 0720 879 970 ; 0747 953 884 ;
    Secretariat 0736 601 097 ;
   Fax : 0357 811 572 .
   Cont bancar : BRD, Agentia Carol : RO41BRDE441SV79262374410
                       BRD, Agentia Ineu : RO07BRDE441SV07385084410
CUI : 26096263


Domnului Senator Ioan Cristina
Domnului Deputat Mihaita Calimente
Domnului Deputat Dorel-Gheorghe Caprar
Domnului Deputat Flavius-Luigi Maduta
Domnului Deputat Ion Scheau

            
Domnule Senator/Deputat

             Va supunem atentiei o analiza profunda si realista a situatiei dezonorante si nedrepte in care a fost adus personalul Armatei, activ si in rezerva (pensionarii militari), rugandu-va ca prin comportamentul politic , atitudinea si votul exprimat, sa eliminati din legislatia specifica structurilor sistemului de securitate, ordine publica si aparare nationala, a acelor prevederi incorecte si nedrepte, cu privire la statutul si drepturile militarilor activi sau rezervisti.
Din respect pentru timpul dumneavoastra nu va vom supune analizei elemente emotionale in legatura cu statutul social al militarilor, in special riscurile, responsabilitatile, si servitutile profesiei de militar : 
      - asumarea prin juramant a sacrificiului suprem;
      - limitarea drastica a exercitiului unor drepturi si libertati fundamentale;  

      - inexistenta contractului (cartii) de munca; 
      - programul de munca nenormat;  
      - interdictia accesului la surse suplimentare de venit; 
      - mutarile la ordin dintr-o garnizoana in alta, cu implicatii majore asupra situatiei familiale;
      - etc.
             In procesul de aderare la structurile euro-atlantice, Armata a fost prima institutie a Statului roman care a parcurs o reforma reala, reducandu-si drastic efectivele de la 320.000 de oameni in anul 1989, la 75.000 in 2007. In acest context, peste 40.000 de cadre militare - generali, ofiteri, maistri militari si subofiteri – au fost nevoite sa paraseasca sistemul si sa-si incheie cariera militara inainte de termen, in plina ascensiune profesionala, in conditiile in care Statul roman, prin legislatia adoptata, le asigura recunoasterea si rasplata muncii depuse, precum si continuarea activitatii in alte sectoare, inclusiv cumulul salariului cu pensia.
             Ca urmare a eforturilor cadrelor militare, multe dintre ele in rezerva acum, Armata Romaniei este astazi integral profesionalizata, isi indeplineste cu cinste si sacrificii misiunile in teatrele de operatiuni internationale, bucurandu-se de increderea si pretuirea romanilor.
 
Domnule Senator/Deputat

             Va rugam sa aveti in vedere ca, in decursul procesului complex de transformare, Armata, impreuna cu structurile de securitate si ordine publica, a desfasurat o ampla activitate de documentare asupra legislatiei care sta la baza organizarii si functionarii acestor institutii si care reglementeaza statutul cadrelor militare active si in rezerva din tarile cu democratii avansate. Datele si principiile cuprinse in legislatia tarilor din Tratatul Nord-Atlantic au fost utilizate la realizarea cadrului legislativ romanesc in vigoare pana in anul 2010.
             Apreciem ca nu mai este cazul sa amintim actele normative, emise in perioada 2010-2012, care au bulversat legislatia cu privire la organizarea si functionarea structurilor militarizate ale Romaniei, mass-media consacrand spatii importante dezbaterii cauzelor dar mai cu seama efectelor produse.
 
Domnule Senator/Deputat

             Va prezentam in cele ce urmeaza solicitarile militarilor in rezerva si retragere, din Filiala Ineu a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, care au fost incadrati in diferite unitati ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului Administratiei si Internelor :

 1. Adoptarea Legii pensiilor militare de stat.
             Este un obiectiv asumat de catre partidele politice din USL, pe timpul campaniei electorale, ca urmare a nedreptatii la care au fost supusi militarii prin masurile abuzive ale regimului Basescu-Boc. Necesitatea unui asemenea act legislativ rezida din faptul ca, de la obtinerea primului grad ca ofiter, maistru militar sau subofiter si pana la varsta de 63 de ani, iar in situatii exceptionale chiar dupa aceasta varsta, cadrele militare sunt in evidenta Armatei si pot fi rechemate in activitate pentru a-si face datoria fata de Stat si Popor, conform pregatirii si capacitatii lor. Aceasta presupune, implicit, mentinerea concordantei cuantumului pensiei cu evolutia veniturilor obtinute de militarii in activitate, cu grade si functii echivalente celor dobandite de rezervist la iesirea din serviciul activ.
Dupa adoptarea Legii pensiilor militare de stat, militarii in rezerva / retragere care doresc, vor putea sa opteze pentru mentinerea in plata a cuantumului pensiei stabilite pe baza OuG nr.1/2011 (Legea 165/2011), desigur daca a fost corect si legal calculat.

 1. Renuntarea, in perspectiva Legii unitare a salarizarii, la stabilirea unei echivalari a soldelor militarilor cu salariile altor bugetari si la determinarea cuantumului pensiei pe baza principiului contributivitatii.

             Spre deosebire de celelalte categorii socio-profesionale, carora, prin lege, li se stabileste nivelul retributiei functie de o durata a indeplinirii sarcinilor de serviciu de 8 ore x 5 zile pe saptamana, iar toate depasirile sunt recompensate suplimentar, serviciul militar presupune a fi disponibil permanent, in orice conditii si oriunde este nevoie. Deoarece retribuirea functie de factorul „timp de lucru” nu este posibila, stabilirea cuantumului pensiei pe baza principiului contributivitatii este discriminatorie si nedreapta fata de militari.

 1. (Re)acordarea dreptului deplin si nediscriminatoriu la munca, prin abrogarea Capitolului IV din Legea nr.329 / 2009.

             Si acest obiectiv a fost asumat in campania electorala, de partidele care au castigat alegerile generale din 9 decembrie 2012, sub sigla USL, la solicitarea militarilor in rezerva, care sunt impiedicati sa munceasca in folosul societatii, in conditiile in care, conform legii, au iesit din serviciul activ (ca peste tot in lumea civilizata), la varste mult sub nivelul la care se pensioneaza personalul civil. Reintegrarea in serviciu se face la solicitarea celor care doresc acest lucru, pe baza evaluarii de catre angajator a competentei rezervistului de a indeplini sarcinile de serviciu in domeniul sau in locul de munca respectiv, deci nu se pune problema favorizarii unei anumite categorii de solicitanti in detrimentul altora.

 1. Recuperarea drepturilor banesti de care au fost privati o parte dintre militarii in rezerva / retragere.

             Prin adoptarea Legii nr.241 / 2013 Statul recunoaste, implicit, ca unui anumit segment din randul militatrilor in rezerva / retragere li s-a facut o nedreptate, prin privarea acestora de un drept castigat. Prin urmare este corect, moral si legal ca acestora sa li se returneze sumele de bani care li s-au prelevat ca diferenta intre cuantumul pensiei din decembrie 2010 si cuantumurile mai mici primite pana in luna septembrie 2013 inclusiv. Aceasta cu atat mai mult cu cat aplicarea prevederilor Legii nr.241 / 2013 are, prin ea insasi, efecte negative asupra beneficiarilor din urmatoarele cauze :
       a) Prin lege, revenirea la cuantumul pensiei din decembrie 2010 presupune ca, de fapt, rezervistul sa primeasca aceeasi pensie ca in anul 2007, cand a avut loc ultima reactualizare. In felul acesta nu se tine seama de evolutia preturilor, rata inflatiei, nivelul cursului de schimb al monedei nationale din aceasta perioada, deci dreptatea facuta rezervistilor este cat se poate de stramba.
       b) Mai mult, cuantumul pensiei primit in luna octombrie 2013 nu reprezinta revenirea la o pensie militara, dar nu este nici legat de punctul de pensie stabilit conform Legii nr.263 / 2010, care ar trebui indexat, conform legii, in fiecare an. In felul acesta, „beneficiarii” Legii 241 / 2013 sunt din nou discriminati, ei fiind exclusi de la indexarile anuale, iar cum pana la promulgarea Legii pensiilor militare va mai trece destul timp, aceasta excludere devine tot mai greu de suportat.

 1. Anularea discriminarii dintre militarii trecuti in rezerva inainte si dupa 1 ianuarie 2011.

             Deoarece Hotararea Guvernului nr.1019 / 2010, referitoare la activitatile cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii specifice pentru cadrele militare in activitate, in mod explicit modifica deci nu inlocuieste prevederile Hotararii Guvernului nr.1294 / 2001, este normal si legal ca noile conditii sa fie aplicate tuturor celor care au beneficiat de prevederile celei din urma hotarari, altfel suntem din nou in fata unei situatii clare de discriminare. Discriminarea este evidenta si daca tinem cont de faptul ca gradul de dificultate al conditiilor de munca, in aceleasi locuri si pentru aceleasi functii, nu putea fi diferit in cele doua perioade stabilite arbitrar de legiuitor.

 1. Acordarea accesului nediscriminatoriu, pentru toate organizatiile militarilor in rezerva / retragere, constituite legal, care nu au caracter lucrativ, la facilitatile oferite de catre ministerele tutelare.

             Pe timpul serviciului militar activ, in conformitate cu prevederile regulamentare, am avut in grija „bunurile Armatei si ale Poporului”, am contribuit cu totii la intretinerea si dezvoltarea patrimoniului institutiilor noastre. Faptul ca numai unii dintre noi beneficiaza legal de aceasta logistica, in baza unor criterii greu de inteles, nu poate fi numit altfel dacat discriminare.

CONCLUZII

             Cei care am imbratisat cariera armelor si care ne-am asumat obligatia ca pana la implinirea varstei de 63 de ani, cel putin, sa fim pregatiti a ne face datoria de onoare fata de Statul si Poporul Roman, suntem constienti de faptul ca, in conditiile actuale, exista persoane si categorii sociale cu o situatie materiala mult mai dificila decat a noastra.
Sistemul militar, chiar ca si componenta a sistemului social, are un caracter cu totul aparte, supunandu-se unor reguli si conditii cu totul diferite de restul societatii. Acest truism, ce nu poate fi negat de orice om de buna credinta, este intarit (daca mai era nevoie) de legamantul de sange al fiecarui militar cu tara sa :
                                         „ Jur sa-mi apar tara chiar cu pretul vietii”.
             Caracterul cu totul aparte al sistemului militar, cum am afirmat mai sus, decurge din rolul sau de element de actiune in situatiile cele mai critice care pot surveni in istoria unui Stat, cand in cumpana poate fi insasi existenta Statului ca entitate. Desigur, in perioade de relativa liniste – precum cea pe care o parcurgem in prezent – cand zonele de conflict sunt relativ departe de granitele proprii, in mentalul colectiv se poate insinua ideea ca situatia Fortei Armate a Romaniei nu prezinta un prea mare interes. A crede ca locul fruntas pe care il ocupa Armata, in diferitele sondaje de opinie, reprezinta dovada unui atasament real al populatiei fata de institutia militara, poate fi o capcana deosebit de periculoasa. O asfel de optiune a cetatenilor poate fi mai degraba un refugiu in fata nemultumirii generate de actiunile altor componente ale Statului, care dezamagesc prin prestatia lor.
             Guvernantii nu au voie sa gandeasca asa. Cei care si-au asumat conducerea Statului, indiferent de doctrina politica pe care sustin ca o imbratiseaza, trebuie sa constientizeze ca, in situatii limita, generate de conflicte armate sau de
catastrofe naturale, balanta intre „a fi” sau „a nu mai fi”, este inclinata de FORTA ARMATA.
             Refuzam sa acceptam ideea ca politicienii nostri, dintre care foarte multi au absolvit diferite cursuri la Universitatea Nationala de Aparare, nu stiu ca in caz de agresiune asupra teritoriului national, primii care intra in lupta sunt componentii FORTEI ACTIVE, cei care, echipati cu unforme stralucitoare, defileaza in zilele de sarbatoare si primesc aplauzele asistentei. Dar, pentru ca la razboi se mai si moare, rezultatul final al luptei este stabilit de actiunile REZERVEI, de organizarea, dotarea si moralul acesteia.
             Marile imperii, cladite de-a lungul veacurilor, s-au prabusit nu din cauza superioritatii militare a celor care i-au atacat, ci a lipsei de interes manifestata de proprii luptatori.
             Tehnica de lupta si materialele necesare pot fi procurate si in regim de urgenta in preajma unui conflict, lumea fiind plina de dealeri gata sa satisfaca orice cerere, dar daca statul nu are oameni pregatiti si motivati pentru a manui armamentul si a exploata echipamentele, va trebui sa inchirieze militari.
             Sau sa se resemneze : DACA NU AI REZERVA, NU ARE ROST SA INTRI IN RAZBOI.
             Cu speranta ca mesajul nostru va fi corect inteles si ca veti considera necesar sa va implicati in rezolvarea solicitarilor noastre, asa cum ati promis in campania electorala, va asiguram de cele mai alese sentimente de pretuire, urandu-va multa putere de munca pentru a onora cum se cuvine importanta misiune asumata.

Cu stima si aleasa consideratie,


BIROUL OPERATIV AL FILIALEI INEUPRESEDINTE
Col.(r)
Mihail-Adam Maftei


VICEPRESEDINTE 
Lt.col.(r)
Alexandru-Adrian Soare


SECRETAR
Mr.(r)
Virgil-Antonel Cnab
Honor et Patria! Vae victis!


Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate
Persoana juridica autorizata, dosar 26479/299/2009 , Judecatoria Sectorului 1, – Sentinta civila nr. 83/2009 .